Home > Food Industry > Sector

Voedingsindustrie: belangrijke motor voor economie

2012 was voor de Belgische voedingsindustrie een jaar van voorzichtige groei. Eens te meer bewees de sector een sterkhouder binnen het industriële weefsel te zijn. Gevolg is dan ook dat de levensmiddelenindustrie een steeds groter aandeel van de omzet, uitvoer en tewerkstelling voor zijn rekening neemt. Als sector die relatief ongevoelig voor cyclische bewegingen is, doorstond ze in 2012 de beginnende tekenen van economische recessie relatief goed.

De voedingsindustrie: belangrijke motor in Belgische economie

De omzet kende een bescheiden groei van 1,8% tot 46,6 miljard euro. Grote groeimotor was de export die in 2012 nog maar eens met meer dan 5% toenam, waardoor nu al meer dan 52% van de omzet buiten België wordt gerealiseerd. De uitvoer blijft wel voornamelijk op de Europese Unie gericht, met zwaartepunt onze directe buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Voor het eerst is Nederland de belangrijkste afzetmarkt geworden en stoot hiermee Frankrijk van de troon. Ook de export naar de nieuwe lidstaten, verre markten (zoals de Verenigde Staten en Japan) en de BRIC-landen zit in de lift. De binnenlandse omzet kende net als in 2009 een lichte daling, hetzij minder uitgesproken. De sterkste stijging van omzet was er in de conservering van fruit en groenten. De goede cijfers van de voedingsindustrie reflecteren zich tevens in positieve resultaten qua tewerkstelling. Voor het tweede jaar op rij is die iets gegroeid (+1,6%) tot 89.372 arbeidsplaatsen, dit in schril contrast met de totale industrie waar opnieuw een daling in tewerkstelling plaatsvond. Hierdoor is het aandeel van de voedingsindustrie in de totale industriële tewerkstelling tot 18% opgelopen, terwijl dit een decennium terug amper 14% was. Het aantal vestigingen nam echter wel af met 2,9%, van 4.912 in 2011 tot 4.768 in 2012. Dit betekent dat de sector kampt met een voortschrijdende schaalvergroting, een noodzakelijkheid om in een uiterst competitieve en internationale omgeving overeind te blijven. Ook investeringen zijn hiertoe een wapen en daar bedient de sector zich rijkelijk van. Want in 2012 stegen de investeringen opnieuw met 12,4%, nadat ze in 2011 eveneens fors waren toegenomen (+16,3%). Hiermee doorstaat de voedingsindustrie opnieuw beter dan de overige industrietakken het onzekere economische klimaat. Bovendien neemt ze op die manier een duidelijke wissel op de toekomst.

Nieuw concept

Om nog beter op de wensen van de lezer in te spelen, wordt de inhoud van Food Industry in 2014 enigszins aangepast. Kortere teksten, een grotere variëteit aan thema’s, informatie voor alle subsectoren en meer actualiteit vormen de vier pijlers van het redactieplan. Maar dat is ook goed nieuws voor u als toeleverancier. Want Food Industry zal nog meer domeinen behandelen. De specials richten zich specifiek op een afdeling binnen het voedingsbedrijf. Ze bestaan enerzijds uit een tendens of trend aangaande één welbepaalde materie waarmee die afdeling te maken heeft. Anderzijds brengen we allerlei andere informatie die dit specifieke bedrijfsonderdeel aanbelangt.

Contacteer ons

Food Industry
een uitgave van evolution media group
Vlassstraat 17 - 8710 Wielsbeke

tel +32(56) 60 73 33
fax +32(56) 61 05 83
email info@foodindustry.be


Site in beweging